Quan Sigui Gran / When I grow up

Mileuristas, Peter Pans, the Lost Generation, Children of the Millennium… These are stories of success and failure, realities and dreams, hopes and fears. Beyond the labels, this is an attempt to portrait of a Generation between youth and maturity. A look at this instant of life where we try to find our way, in this uncertain scenario, but with the future still unwritten.

Mileurista, JASP, Peter Pan, Generació Perduda, Ni-ni, Fills del Mil·leni, indignats… Aquestes son històries d’èxits i fracassos, de frustracions i somnis, d’esperances i pors. Més enllà de les etiquetes, és un intent de retratar una generació a mig camí entre la joventut i la maduresa. Una mirada a aquest instant de la vida en que intentem discernir el camí, en aquest escenari incert, però amb el futur encara per escriure.

Mileurista, JASP, Peter Pan, Generación Perdida, Ni-ni, Hijos del Milenio, indignados… Estas son historias de éxitos y fracasos, de frustraciones y sueños, de esperanzas y miedos. Más allá de las etiquetas, esto es un intento de retratar una generación a medio camino entre la juventud y la madurez. Una mirada a este instante de la vida en que intentamos discernir el rumbo, en este escenario incierto, pero con el futuro aún por escribir.

June 2011